Väggaffisch SJ 3000
Analog kanal för displayannonsering

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 18
Antal ytor/annonsör: 399, två samtida.
Antal kontakter per mån: 749 700
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
Stockholm - Sundsvall, Borlänge/Falun, Karlstad, Jönköping, Öresund, Uddevalla och Umeå.
Malmö - Lund, Helsingborg och Göteborg.

Material:
Format: A4 210x297 mm
Underlag: Tryckanpassad pdf
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå. Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår. SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner Produktblad Väggaffisch SJ 3000
Ladda ner materialspecifikation Väggaffisch SJ 3000