Vad tycker SJs resenärer om reklam ombord?

2015 utfördes undersökning av HKL Research för att ta reda på vilken inställning resenärer på SJs tåg har till reklam ombord på tåget, i vilken grad man tar del av reklambudskapet samt hur resenärerna ser på reklam på tågen i förhållande till annan tryckt reklam. I december 2017 gjordes en ny uppföljande undersökning för att se hur utfallet förändras över tid. 

Resultatet blev positivt och intressant.
Ungefär var tredje resenär upplever att de tar till sig innehåller i en annons ombord på tåget i högre utsträckning än vad de gör när det gäller annan tryckt reklam. 4 av 10 uppger sig spendera mer tid på att titta på en annons ombord på tåget jämfört med tryckt reklam i t ex tidningar eller utomhus. Snittrestiden är 3 timmar vilket ger möjlighet att förmedla och nå fram med ditt budskap i en helt unik miljö.

Resultatet mellan mätningarna pekar på att den positiva attityden till annonser ombord ökar hos resenärerna. Men också att annonsörerna har lärt sig att använda SJs unika reklamytor och miljö som en viktig del i sin marknadskommunikation.

Annonser som bidrar till en användbar stund ombord.
 
Hör av er till oss så berättar vi mera om undersökningen