Kanaler

Kring en resa med tåg finns en mängd intressanta möjligheter till kommunikation med resenären. Före, under och efter resan.

Vi har delat upp dem i tre olika ”kanaler”;
– Analogt 
- Digitalt
– Event

Räckvidden är imponerande i samtliga kanaler. Det i kombination med den unika miljön och den sinnesstämning som resenären befinner sig under en resa med tåg gör detta till en av samtidens mest intressanta kommunikationskanaler.