Väggskylt X 40 vestibuler & kupé
Effektiv distrubution av afficher i Mälardalen

På varje tåg syns ni vid ingången och inne i kupén med väggskyltar och på övervåning
som klistrad A3 dekal, alternativt endast kupé och ingång.

Kampanjperiod: 3 veckor
Antal X 40-tågset: 37
Antal affischer totalt: 2 382 st
Antal vagnaffischer/kampanj: 794 st. (tre samtida annonsörer per kampanjperiod).
Antal kontakter/kampanjperiod: 908 700
Snittrestid: 2h

Geografisk spridning:
Linköping-Stockholm – Gävle, Stockholm - Uppsala.
Mälarbanan, dvs Stockholm – Västerås – Örebro – Göteborg.

Material info:
Format: A3, 297x 420 mm. (Att tänka på, vissa ramar har en kant på 1,5 cm)
Underlag: Tryckanpassad pdf
Materialdag: två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå.
Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår.
SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner produktblad X 40
Ladda ner materialspec X 40