Brickbord X 2000
Analog kanal för displayannonsering

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 32
Antal brickbord totalt: 11 880
Antal brickbord per kampanj: Fyra samtida annonsörer per kampanjperiod, se fördelning bild
Antal kontakter per mån: 1 866 500
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
X 2000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall via Gävle, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Karlstad/Oslo.

Material:
Format: 297x210 mm, rundade hörn, 300 dpi med anpassat klister
Underlag: Tryckanpassad pdf eller färdigt material enligt ö.k
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Ladda ner produktblad X 2000
Ladda ner materialspecifikation Brickbord