Vagnaffischer X2000
Analog kanal för displayannonsering.

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 32
Antal affischer totalt: 528
Antal affischer per kampanj: Tre samtida annonsörer per kampanjperiod, se fördelningen.
Antal kontakter per mån: 1 866 500
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
X 2000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall via Gävle, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Karlstad/Oslo.

Material:
Format: A3, 297x420 mm, 3 mm utfall (tänk även på att ca 1,5 cm försvinner runt om pgr av ramen).
Underlag: Tryckanpassad pdf
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart

Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå. Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår. SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner produktblad Vagnaffisch X 2000
Ladda ner materialspecifikation Vagnaffsch X 2000