Fönsterstreamer X 2000
Analog kanal för displayannonsering.

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 32
Antal ytor: 396 per annonsör, två samtida annsörer per period.
Antal kontakter per mån: 1 866 500
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
X 2000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall via Gävle, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Karlstad/Oslo.

Material:
Format: 1000x130 mm
Underlag: Tryckanpassad pdf
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå. Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår. SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner Produktblad Fönsterstreamer