Stolsfickor SJ tåg
Effektiv distrubution av tryckta produkter

Antal tågset totalt: 65
Antal stolsfickor totalt: 21 252
Antal kontakter per mån: Ca 4 403 200
Snittrestid: 2-3h

 

 

Geografisk spridning:
X 2000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall via Gävle, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Karlstad/Oslo.
SJ 3000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall, Borlänge/Falun, Karlstad, Jönköping, Öresund, Uddevalla och Umeå.
Malmö - Lund, Helsingborg och Göteborg.
Regionalt Uppsala - trafikerar Stockholm - Uppsala
Regionalt Eskilstuna - trafikerar Stockholm - Eskilstuna/Örebro
Regionalt Dalarna - trafikerar Stockholm à Uppsala, Falun, Borlänge, Mora

Material info:
Format: 210x297 mm. Materialet kan givetvis öppnas med en vikning, som ett dragspel eller med flera sidor. Flyer till katalog
Underlag: Tryckanpassad pdf eller färdigt material enligt ö.k
Materialdag: en vecka innan kampanjstart med färdigt material.

Vid frågor kontakta: material@getonboard.se
Distribution sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå.
Påfyllning sker en gång under kampanjens period. Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer.

SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda hem Produktblad Stolsfickor