Brickbord SJ Snabbtåg
Analog kanal för displayannonsering

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 50
Antal brickbord totalt: 15 492
Antal brickbord per kampanj: Fyra samtida annonsörer per kampanjperiod, se fördelningen nedan per tågtyp och klass.
Antal kontakter per mån:X 2000, 1 866 500 st och SJ 3000, 749 700 st.
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
X 2000 – trafikerar Stockholm - Sundsvall via Gävle, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Karlstad/Oslo.
SJ 3000 trafikerar Stockholm à Sundsvall, Borlänge/Falun, Karlstad, Jönköping, Öresund, Uddevalla och Umeå. Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg.

Material:
Format: 297x210 mm, rundade hörn, 300 dpi med anpassat klister
Underlag: Tryckanpassad pdf eller färdigt material enligt ö.k
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå. Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår. SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner produktblad SJ Snabbtåg
Ladda ner materialspecifikation SJ Brickbord