Brickbord SJ 3000
Analog kanal för displayannonsering

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 18
Antal brickbord totalt: 3 612
Antal brickbord per kampanj: Fyra samtida annonsörer per kampanjperiod, se fördelningen.
Antal kontakter per mån: 749 700
Snittrestid: 3h

Geografisk spridning:
Stockholm - Sundsvall, Borlänge/Falun, Karlstad, Jönköping, Öresund, Uddevalla och Umeå.
Malmö - Lund, Helsingborg och Göteborg.

Material:
Format: 297x210 mm, rundade hörn, 300 dpi med anpassat klister
Underlag: Tryckanpassad pdf eller färdigt material enligt ö.k
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart
Vid frågor kontakta: material@getonboard.se

Ladda ner produktblad SJ 3000
Ladda ner materialspec brickbord