Brickbord SJ Regionalt
Analog kanal för displayannonsering

Kampanjperiod: fyra veckor
Antal tågset: 15
Antal brickbord totalt: 5 760
Antal brickbord per kampanj: Fyra samtida annonsörer per kampanjperiod, se fördelningen per tågtyp.
Snittrestid: 2-3h

Material:
Format: 297x210 mm, rundade hörn, 300 dpi med anpassat klister.
Underlag: Tryckanpassad pdf eller färdigt material enligt ö.k
Färgprofil: Fogra 39
Materialdag: Två veckor innan kampanjstart

Vid frågor kontakta: material@getonboard.se
Montering/demontering sker löpande under en veckas tid då tågen passerar depå.

Kostnad för produktion och leverans av tryckt material tillkommer. Montering/demontering ingår.

 

SJ har rätt att förhandsgranska och godkänna allt material innan distribution.

Ladda ner produktblad SJ Regionalt
Ladda ner materialspecifikation SJ Brickbord