Getonboard AB - Allmänna villkor

Leverans av material
Deadline för material, datum samt i vissa fall även klockslag, anges på orderbekräftelsen och bekräftas också via mail från Getonboards produktionsledare vid beställningen.
Vid bokningen erhålls guidelines samt materialspecifikation för de aktuella placeringarna.
Tryckfärdigt material, alt kundens eget material, skall lämnas till angiven adress och på tid enligt orderbekräftelsen. Eventuella avvikelser från detta skall godkännas skriftligt av Getonboard.
Vid en försenad leverans kan kampanjtiden ombord komma att förkortas då produktionen (monteringen ombord) kan komma att ske senare än planerat.

För sent, eller felaktigt, inlämnat material kan medföra extra kostnader för beställaren. Vid beställning av flera olika material (olika ytor och storlekar) och/eller flera olika motiv skall material lämnas till Getonboard med tydlig märkning av vilken yta och motiv materialet avser.
Getonboard förbehåller sig rätten att trycka en överupplaga om 10%.
När kundens eget material lämnas vid angiven adress skall godset signeras som mottaget av vår produktionspartner.

Faktureringsvillkor
Fakturering sker i förskott innan kampanjstart, 25% vid bokningstillfället och resterande innan kampanjstart. Fakturering sker via Getonboard AB.
Full slutlikvid ska vara Getonboard tillhanda innan kampanjstart.

Ansvar
Getonboard AB friskriver sig från ansvar för störningar som kan påverka kampanjens omfattning, så som t ex trafikstörninger, förseningar pga väder och vind, tekniska problem och annat som ligger utanför Getonboard ABs kontroll.

Kampanjproduktion ombord
Trafikmedia är ett rörligt media, alla våra annonsytor reser runt på räls i hela Sverige. Vid upp- och nedmontering av en kampanj hanteras minst 80% av kampanjens ytor under de första fem arbetsdagar i produktionscykeln men kan försenas på grund av trafikstörningar, väder, tekniska problem mm som ligger utanför Getonboard ABs kontroll. Vår målsättningen är självklart att alltid hantera 100% av varje kampanj inom kortast möjliga tid.

Avbokning och ombokning
Kunden har rätt att avboka eller omboka reklamutrymme på följande villkor: Avbokning/ombokning ska ske skriftligen till aktuell säljare (förnamn.efternam@getonboard.se) samt till material@getonboard.se och anses ha skett den dag den mottagits av Getonboard.

En avbokning/ombokning ska göras senast åtta (8) veckor innan kampanjstart och då på måndagen senast kl 10.00. Exempel: kampanjstart v.49, avbokning som sker senast måndag kl 10.00 i v.41 avbokas/ombokas utan kostnad. 

Om bokningen avser flera reklamperioder ska avbokningen/ombokningen ske senast åtta (8) veckor före den första reklamperiodens början.
Om avbokning/ombokning sker senare än vad som anges här ska kunden betala full ersättning motsvarande det totala pris som överenskommits för kampanjen och som angivits på orderbekräftelsen.
Getonboard AB har rätt att fakturera beställaren när avbokningen/ombokningen gjorts.