Kundcase

SPP

Vårt syfte med att foliera ett X2000 tåg var att lyfta hållbart sparande i en annan kontext  som också är hållbar. Många gör hållbara val i vardagen men få är medvetna om att det även går att göra hållbara val för sitt pensionssparande.
Idén med folieringen kom i samband med planeringen av Storebrand/SPPs 250-års jubileum. Den utvecklades vidare och ledde till en bred marknadsföringskampanj som startade med en resa, då alla SPP anställda transporterades med tåg mellan Stockholm och Oslo.
Marknadsföringskampanjen fortlöpte i två månader i syfte att nå ut med vårt hållbarhetsbudskap till både nya och befintliga kunder. En fördel var att kampanjen täckte en stor del av landet eftersom X2000 trafikerade sin vanliga körsträcka Stockholm, Linköping, Göteborg, Oslo och Malmö där vi har både vår målgrupp och lokala kontor.
Kampanjen omfattade även annonsytor inne på tåget med vagnaffischer, dekaler i bistron och på brickborden. Det gav oss möjlighet att både målgruppsanpassa budskapet och ta ett helhetsgrepp.
Vi har fått mycket positiv uppmärksamhet internt som bidragit till stolthet och engagemang hos våra medarbetare. Vi producerade också en kort video som i snabbspolning visade hur folieringen växte fram på tåget. Den spreds sen på vår Facebook och den bästa responsen fick vi i målgruppen män 45 – 55 år i Stockholmsområdet. Det var otippat!
Det folierade tåget är en del av vår mediemix och en bra plattform för utomhusreklam, både digitalt och traditionellt. Vi fick en bra räckvidd till låg kostnad under perioden som tåget rullade och det överträffade antalet förväntade kontakter med 35%. För oss var det en bra mix mellan snabba budskap utvändigt och mer informativa budskap invändigt till rätt målgrupp.
Vi är väldigt nöjda med GetonBoard och SJ som hjälpt oss med kampanjen och effekten den gett genom att vi nått ut i stora delar av landet. Dessutom har den gett en god spridning i sociala medier.
Mia Östberg-Landsby, Marknadsprojektledare Företag

För kampanjbilder klicka här

Naturskyddsföreningen

Vi vill öka kännedom, skapa lojalitet och bygga varumärke med vår närvaro på SJ:s tågen. Men också konvertera resenärer till att bli givare och medlemmar i Naturskyddsföreningen.
Genom att synas på den här arenan bekräftar vi för tågresenärerna att de gör ett klimatsmart och miljövänligt val. Samtidigt vill vi skapa stolthet och synlighet för våra 226 000 medlemmar. Tågen är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval, och våra medlemmar har rabatt på resor hos SJ.
SJ är en viktig partner för oss och satsningen på att synas på tåg är den enskild största investeringen vi gör. Under kampanjperioderna ser vi en tydlig ökning av medlemskap i Naturskyddsföreningen.
Det är svårt att mäta exakt vilka nya medlemmar som kommer via reklamen men det är bra att GetonBoard själva gör effektmätningar av annonseringen.
Jag är mycket nöjd med GetonBoard som partner och helst skulle jag vilja vara ensam annonsör hos SJ. Men eftersom vi inte har den mediabudgeten rekommenderar jag SJ som kanal för andra köpare.
Andreas Druva, Marknadsschef Naturskyddsföreningen

För kampanjbilder klicka här

Tyréns

Att annonsera på tågen var för oss ett kostnadseffektivt och naturligt val. Det passar vår profil när det gäller våra värderingar kopplat till hållbarhets- och miljöfrågor. Här kan vi stärka Tyréns varumärke och nå ut till både affärsresenärer och beslutsfattare.
Annonsen ger bra synlighet och dessutom pågår den under en längre period.
Då vi tror att kampanjen på SJ-tågen bidrar till att öka kännedomen om vårt företag har vi valt att fördubbla annonseringen under 2018 från 2 kampanjer till 4.
Tyréns finns på nästan 40 ställen i Sverige, från Kiruna till Helsingborg och det var också en orsak till att vi valde SJ som media kanal. Annonsen finns på alla SJ 2000 tåg och 3000 tåg och även på vissa regionaltåg.
Kampanjen har också ett internt värde eftersom många av våra medarbetare reser med tåg i både tjänsten och privat. Det finns en vilja hos dem att vi ska synas och de känner stolthet när de ser våra annonser på tågen.Än så länge har vi inte kunnat koppla effekten av våra kampanjer mot en enskild affär eftersom vi mäter effekten av varumärkessatsningen på årsbasis på all vår mediasatsning. Men vi ser ju effekten hos våra stolta medarbetare.
Vi har ett bra samarbete med GetonBoard och är jättenöjda. De är lätta att ha att göra med, snabba och det är aldrig några konstigheter. Vi rekommenderar dem gärna till andra kunder.
Ann-Louise Kjellberg, Tyréns

Klicka här för kampanjbilder

Avesta kommun

"Tänk vad roligt det är när reklam ger effekt!"
Inom ramen för Avesta 2020, ett utvecklingsprojekt för Avesta kommun, har vi nyttjat SJs reklamplatser för affischer och brickbordsdekaler med mycket gott resultat.
Kampanjen gav verkligen ett resultat över förväntan. Vi fick en fördubbling av det antal personer som kunde tänka sig att flytta till Avesta. Ett otroligt resultat! Extra roligt var att vi nådde direkt till den målgrupp "medelålders" som vi önskade. Avesta kommun sökte primärt de som är mitt i livet, har familj eller är stadgade på annat sätt, och just dessa fick vi kontakt med. Jag rekommenderar varmt andra företag att kontakta Getonboard. SJs kanaler hjälpte oss att stärka och öka varumärkeskännedomen och dessutom skapa direkt kontakt med resenärerna.
Kerstin Eriksson, huvudprojektledare Avesta 2020

Klicka här för kampanjbilder

Capio Medocular

"De flesta som opererar sina ögon gör det inte för att se bättre ut, utan för att se bättre".
Jeanette Lindahl valde SJs tåg som kanal av två anledningar, för att hitta nya kunder samt för att stärka varumärket. När du sitter ombord så har du tid att läsa och att fundera, att välja en ögonoperation är något som man vill tänka på och reflektera över. Den tiden erbjuder SJs brickbord. Nästan 2 000 personer har gått in på vår sajt via koden på brickbordet, vi vet att dessa personer har hittat oss genom tågen. Vi är väldigt nöjda och tänker redan på en ny kampanj ombord.
Jeanette Lindahl, marknadsansvarig på Capio Medocular

Naturskyddsföreningen

Vi började använda SJ som mediakanal våren 2013 och vi har fått stort genomslag med kampanjerna på tågen och vi är över förväntan nöjda och kommer att använda SJ som en av våra huvudkanaler.
Erik Eng, fd marknadschef på Naturskyddsföreningen

Gudrun Sjödén
En kampanj på tåget var klockrent för oss!
2011 firade Gudrun Sjödén sitt 25-års jubelium. Detta skulle självklart uppmärksammas och som en del i firandet valde vi att köra en samplingskampanj ombord på SJ mellan Stockholm till Göteborg inför branschdagarna för Bokmässan i September. På dessa avgångar träffade vi rätt in i vår målgrupp, en kvinna med intresse för kultur och litteratur, med många sociala kontakter och hög miljömedvetenhet.
Vi överrakade resenärerna med en gåva på varje tågsäte, en Gudrunpåse med jubeliumskatalogen samt ett erbjudande till vår webbshop. Kampanjen ombord väckte uppmärksamhet både i sociala media, dagspress och Gudrun-påsarna uppmärksammades stort på bokmässan. Försäljningsmässigt nådde vi över vår förväntade nivå så ja, jag är mycker nöjd! 
Marie Thorslund, fd marknadschef på Gudrum Sjödén